Mum Model Üretimi

Hassas döküm sürecinin ilk aşaması olan mum model üretiminde ulaşılan yüzey kalitesi, parça yüzey kalitesini doğrudan etkiler. Eriyik haldeki mumun metal bir kalıp içerisine enjekte edilmesinden oluşan bu üretim süreci için yatay ve dikey enjeksiyon presleri kullanıyoruz. Enjeksiyon preslerimize entegre ettiğimiz PLC sistem sayesinde enjeksiyon işlemine ilişkin parametreleri kaydediyor, verimliliği en üst seviyeye çıkarıyoruz.