Çevre ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir yöntemlerden taviz vermeden; ekonomik, toplumsal ve çevresel olarak sağlıklı bir gelecek inşa etmek için çalışıyoruz.

Sürdürülebilirlik ve çevre politikalarına yaklaşımımızı belirleyen temel bakış açımız, her alanda olduğu gibi bütünsel anlayışımızla şekilleniyor. Sürdürülebilirliği, hepimizin aynı zamanda birer parçası olduğu “bütün”le ilişkilendiriyoruz. Kendimizi ve kurumumuzu, zincirin halkalarından biri olarak görüyoruz.

Sosyal sorumluluklarımız çerçevesinde belirlediğimiz etik kurallar rehberliğinde, sürdürülebilir toplumsal gelişimi destekliyoruz.

Sürdürülebilir bir yaşam için önce kişisel olarak sürdürülebilir bir hayatı tercih ediyoruz. Ve bu anlayışımızı bireyden kurumsal yapımıza; organizasyonumuza, yönetim ve iş yapış biçimimize, teknoloji yatırımlarımıza, üretim süreçlerimize, ürünlerimize ve hayatın her alanına taşıyoruz.