İnsan Kaynakları & Kariyer

Ünimetal’de değer yaratma tutkusuyla çalışırız...
Gücümüzü, kalıcı ve sürdürülebilir gelişime inanan, kendine ve çevresine değer katan, kurum kültürüne bağlı, başarı için motive olmuş ekip arkadaşlarımızdan alırız.

Ünimetal, işini uzmanlık, özen ve keyifle yapan bireylerin hep beraber hayat verdiği benzersiz bir ekip ruhundan güç alıyor. Bu ekip ruhunu sürekli ve sürdürülebilir kılansa deneyim ve dönüşümle oluşturmaya devam ettiğimiz kurum kültürümüz.

Her şeyden önce “iş sağlığı ve güvenliği” esaslarını hiçbir istisna kabul emeksizin uyguluyoruz.

Çalışanlarımızın fikirlerine değer veriyor; onlar için mesleki ve kişisel gelişimlerini sağlayacak koşullar oluşturuyoruz. 

Düzenli eğitimlerle yetkinliklerini geliştirmelerine olanak tanıyor, eşitliği ve kapsayıcılığı esas alan kariyer fırsatları sunuyoruz.

Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Açık pozisyonlar için Kariyer.net ve Linkedin sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.