Gelişen standartlar doğrultusunda sürekli olarak yeni yatırımlarla geliştirdiğimiz laboratuvarlarımızda, günün ihtiyaçlarına yanıt verecek uzmanlığa sahip mühendis ve teknik ekibimizle, talep edilen şart ve kurallara uygun parça üretimi için gerekli olan tüm bilimsel test ve kontrolleri kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz.

  • Tolerans Testleri

Üretimin tüm safhalarında ölçüm kontrolleri yapıyor, mastar ve fikstürler geliştirilerek en iyi sonuçları alıyoruz.

  • Yüzey Hatalarının Tespiti (FPI; MPI)

Testlerimizi EN473’e göre Level II belgesine sahip iki mühendisimiz ve teknik ekibimiz gözetiminde gerçekleştiriyoruz.

  • Penetrant Testi 

NDT / Tahribatsız Test Laboratuvarı’mızda gerçekleştirdiğimiz testlerimizi uzman personelimiz kontrolünde, en ileri teknolojiyi kullanarak yapıyoruz.

  • Radyoskopi Testi (RT + CT)

ASTM E 1742 / M / 12 standardına uygun olarak gerçekleştirdiğimiz radyoskopik test işlemleri, NAS 410’a göre belgelendirilmiş uzmanlarımızca yürütülüyor. 5 eksende hareket edebilme kabiliyetine sahip olan cihazımız aynı zamanda CT (Computer Tomogragraphy) özelliğine de sahip. Test İşlemleri, SAE AMS-2175 standardı baz alınarak ve ASTM E 155 ve ASTM E 192 referans radyografları kullanılarak değerlendiriliyor. Radyoskopi sistemi ile en güvenli ve en hızlı şekilde X-Ray analizi gerçekleştiriyor ve ilgili standartlara uygun raporlama işlemleri ile test görüntülerini dijital ortamda müşterilerimize ulaştırıyoruz.

  • Mikro Yapı Denetimi

Hazırladığımız numuneleri tüm detaylarıyla inceliyor, müşteri isteklerine uyumlu şekilde raporluyoruz. Tane boyutu, kalıntı denetimi, mikro yapı gibi incelemeleri CLEMEX programı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz.

  • Spektrometrik analiz 

Fe-Cu-Al-Ni-Co taban sistemli spektrometre cihazımızla kimyasal kompozisyon analizleri yapıyor ve malzemenin içerdiği elementlerin oransal değerlerini tespit ediyoruz. 

  • Darbe Çentik Testi

Belirli çentikleri (V/U) açılmış numunelerde malzeme darbe dayanımlarını hesaplıyor, BS EN 10045-1 ve ISO 9854-1-2 standartlarına uygun testler gerçekleştiriyoruz.

  • Çekme Mukavemeti Testi

Malzemelerin uzama, akma, çekme mukavemetlerini tespit ediyoruz.

  • Sertlik Testi

Malzemelerin Brinell ve Rockwell Sertlik Ölçüm Birimleri’ne göre sertlik ölçümlerini yapıyoruz.