Hassas Döküm

  • 0,5 gr - 105 kg aralığında çelik malzemeden kompleks parça dökümü.
  • 10 gr - 50 kg aralığında alüminyum malzemeden kompleks parça dökümü.
  • Çelik malzemeler için normalizasyon ve gerilim giderme, alüminyum alaşımları için çözeltiye alma ve yaşlandırma ısıl işlemleri Ünimetal tesislerinde yapılmaktadır.