TR EN
MENÜ  

Laboratuvarlar

 • Ağırlıklı olarak Metalurji Mühendislerinden oluşan teknik ekip, NDT işlemleri (Yüzey Hataları Tespiti: FPI, MPI; Radyoskopik Muayene, Metalografik Muayene), Mekanik testler (Kimyasal Kompozisyon Tespiti, Darbe Çentik Testi, Çekme Testi) ve Mikroyapı Analizi gibi temel kontrolleri gerçekleştirip, müşterilerin belirttiği standartlar ve EN 10204 3.1 standardı dahilinde raporlama yapmaktadır.

Metroloji Laboratuvarı

 • Metroloji Laboratuvarımız CMM, Profil Projektör ve Yüzey Pürüzlülük Kontrol Cihazı ve benzeri ölçüm ekipmanlarıyla donatılmıştır.
 • Ünimetal Metroloji Laboratuvarında, üretimin her safhasında ölçüm kontrolleri yapılmaktadır. Ürün kontrolü için ilgili mastar ve fikstürler geliştirilerek en kısa sürede en iyi sonuçlar alınmaktadır.

Tolerans Tabloları

VDG - MERKBLATT P 690 NORMUNA GÖRE

Hassas döküm için kullanılan ölçü toleransları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

D: Demir, Nikel, Bakır ve Kobalt bazlı alaşımlar için kullanılır.

A: Alüminyum ve Magnezyum alaşımlar için kullanılır.

T: Titanyum bazlı alaşımlar için kullanılır.

Hassasiyet Düzeyi 1 : Tolerans verilmemiş tüm boyutlar için geçerlidir.

Hassasiyet Düzeyi 2 : Tolerans verilmiş tüm boyutlar için geçerlidir.

TABLO 1 - LİNEER TOLERANSLAR ( MM)
Ölçü Aralığı (mm) D1 D2 A1 A2
6 ya kadar 0.30 0.24 0.30 0.24
6 'dan 10 'a kadar 0.36 0.28 0.36 0.28
10'dan 18'a kadar 0.44 0.34 0.44 0.34
18'den 30'a kadar 0.52 0.40 0.52 0.40
30'dan 50'ye kadar 0.80 0.62 0.80 0.62
50'den 80'e kadar 0.90 0.74 0.90 0.74
80'den 120'ye kadar 1.10 0.88 1.10 0.88
120'den 180'e kadar 1.60 1.30 1.60 1.30
180'den 250'ye kadar 2.40 1.90 1.90 1.50
250'den 315'e kadar 2.60 2.20 2.60 2.20
315'den 400'e kadar 3.60 2.80 2.80 2.40
400'den 500'e kadar 4.00 3.20 3.20 2.60
500'den 630 a kadar 5.40 4.40 4.40 3.40
630'dan 800'e kadar 6.20 5.00 5.00 4.00
800'den 1000'e kadar 7.20   5.60 4.60
1000'den 1250'ye kadar 6.60
TABLO 2 - DELİK TOLERANSLARI (Ø veya D )
ÖLÇÜ (d) (mm) Açık delik ( I ) Kör Delik ( t )
2 ile 4 arası ≈ 1 x d ≈ 0,6 x d
4 ile 6 arası ≈ 2 x d ≈ 1 x d
6 ile 10 arası ≈ 3 x d ≈ 1,6 x d
10 üzeri ≈ 4 x d ≈ 2 x d
TABLO 3 - GEOMETRİK TOLERANSLAR
Özellikler Basit Semboller
Düzlemsellik
Dairesellik
Silindiriklik
Çizgi Profili
Düzlem Profili
Paralellik //
Açısallık
Konu
Konsantriklik ⦿
Simetri
Tablo 4
YÜZEY KALİTESİ Malzeme Grubu D (Çelik) Malzeme Grubu A (Aluminyum)
STANDARDI Cla (µinch)   /   Ra (µm) Cla (µinch)   /   Ra (µm)
N 8 125   /   3,2 125   /   3,2
N 9 250   /   6,3 250   /   6,3

NDT / Tahribatsız Test Laboratuvarı

Yüzey Hatalarının Tespiti (FPI; MPI)

 • EN473’e göre Level II belgesine sahip 2 mühendis mevcuttur. Biri 5 metotta (RT, PT, MT, UT, VT) diğeri de UT hariç 4 metotta Level II belgesine sahiptir.
 • NAS410’a göre Penetrant Testi için de bir personelimiz Level II sertifikasyonuna sahiptir.

Radyoskopi Testi (RT + CT)

 • Radyoskopik Test İşlemleri ASTM E 1742 / M / 12 standardına uygun olarak, NAS 410’a göre belgelendirilmiş uzmanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Cihazımız, 5-eksende hareket edebilme kabiliyetine sahip olup, CT (Computer Tomogragraphy) özelliğine de sahiptir.
 • Test İşlemleri, SAE AMS-2175 standardı baz alınarak ve ASTM E 155 ve ASTM E 192 referans radyografları kullanılarak değerlendirme yapılmaktadır.
 • Radyoskopi sistemi ile en güvenli ve en hızlı şekilde X-Ray analizi gerçekleştirilebilmekte ve ilgili standartlara uygun raporlama işlemleri ve test görüntüleri dijital ortamda müşteriye ulaştırılmaktadır.
 • NAS410’a göre Radyoskopi için Level II eğitimi alınmış olup, sertifikasyon süreci tamamlanmıştır.

Metalografi Laboratuvarı

 • Mikro yapısal analiz laboratuvarımızda hazırlanan numuneler, detaylı incelenerek, müşteri isteklerine uyumlu şekilde raporlanmaktadır. Tane boyutu, kalıntı denetimi, mikro yapı, vb. incelemeler CLEMEX programı aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Kullanılan Cihazlar

 • Numune Kesme Cihazı
 • Bakalite Alma Cihazı
 • Numune zımparalama / parlatma cihazı
 • Mikroskop

Spektrometrik Analiz Laboratuvarı

Spektrometrik Analiz uygulaması ile malzemenin içerdiği tüm elementlerin yüzde olarak değerleri tespit edilmektedir. Fe-Cu-Al-Ni-Co taban sistemli spektrometre cihazımızla kimyasal kompozisyon analizleri gerçekleştirilmektedir.

 • Alaşımlı ve alaşımsız çelikler
 • Dökme demirler
 • Aluminyum alaşımları
 • Bakır alaşımları
 • Paslanmaz çelikler
 • Takım çelikleri
 • Yüksek Mn çelikler
 • Ni alaşımları
 • Co alaşımları

Mekanik Test Laboratuvarı

Darbe Çentik Testi

 • Belirli çentikleri (V/U) açılmış numunelerde malzeme darbe dayanımları hesaplanmaktadır.
 • BS EN 10045-1 ve ISO 9854-1-2 standartlarına uygun testler gerçekleştirilmektedir.

Çekme Mukavemeti Testi

 • Malzemelerin uzama, akma, çekme mukavemetleri tespit edilmektedir.

Sertlik Testi

 • Malzemelerin Brinell ve Rockwell Sertlik Ölçüm Birimlerine göre sertlik ölçümleri gerçekleştirilmektedir.