TR EN
MENÜ  

Kalite Politikamız

  • Ünimetal; müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yöneterek , müşterisinin beklentilerini karşılamaya ve beklentilerini aşmaya yönelik “Müşteri Odaklı” yönetim anlayışına sahiptir.
  • Tüm Ünimetal kadrosunun bilinçli desteği, en son teknolojinin takibi ve mevcut üretim tekniklerinin geliştirilmesi ile “Firma İmajının Sürekli Muhafazasını” sağlamayı amaç edinmiştir.
  • Ünimetal “Risk Esaslı Düşünce” anlayışı ile riskleri kabul edilebilir seviyelere indirgeyerek faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
  • Kaynakların etkin kullanımı ile zaman ve iş gücü kayıplarını önlemek ve kaliteyi artırmak için “Sürekli İyileştirme” anlayışına sahiptir.
  • Gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde çevre bilincine uygun hareket edilmesini sağlamak için “Doğal Çevrenin Korunması” anlayışına sahiptir.
  • Organizasyonun her safhasındaki çalışanlara kalite bilincini aşılayarak çalışanların düzenli eğitimlerini sağlayıp, ihtiyaç duydukları konularda gerekli bilgilerin sağlanması amacıyla “Sürekli Eğitim” anlayışını benimsemiştir.

Bu hedeflere ulaşmak için üst yönetim bütün bölüm çalışanlarına gerekli olanak, araç ve teknoloji sağlamakla yükümlüdür.